การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ระยะที่ ๑ (ตอน N๒ ถนนประเสริฐมนูกิจเชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก)

ประกาศวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
Comments are closed.