การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ระยะที่ ๑ (ตอน N๒ ถนนประเสริฐมนูกิจเชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก)

ประกาศวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖


Comments are closed.