การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งกำแพงกันลม ทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณ กม.๓๓+๐๐๐ ทิศทางบางนา-ชลบุรี

ประกาศวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

Comments are closed.