การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งกำแพงกันลม ทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณ กม.๓๓+๐๐๐ ทิศทางบางนา+ชลบุรี

เลขที่ กจด.๒๙/๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น


Comments are closed.