การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณ กม.๑๐+๐๐๐-๑๔+๒๐๐ ทิศทางท่าเรือ-บางนา และบริเวณต่างระดับบางนา

เลขที่กจด.ปจ.๒๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


แชร์

Comments are closed.