การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบด่านบางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
Comments are closed.