การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา Canopy ทางพิเศษบูรพาวิถี (ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๑ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๒ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๓)

เลขที่ กจด.ปจ.๔๓/๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.