การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรหน้า-หลังด่านบางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๔๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.