การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา Canopy ทางพิเศษบูรพาวิถี (ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๑ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๒ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ กม. ๙-๓

เลขที่ กจด.ปจ.๔๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.