การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงกายภาพด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๒ ของงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษในทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ปจ.๕๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.