การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่กจด.ปจ.๒๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

Comments are closed.