การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๒๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.