การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ด่านบางนา กม.๖ ขาเข้า ด่านบางนา กม.๖ ขาออก และด่านวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)

ประกาศวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
Comments are closed.