การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณ กม.๑๐+๐๐๐-๑๔+๒๐๐ ทิศทางท่าเรือ-บางนา และบริเวณต่างระดับบางนา

เลขที่ กจด.ปจ.๒๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.