การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบด่านบางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๓๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.