การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตบนโครงสร้างยกระดับ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.