การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตบนโครงสร้างยกระดับ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่กจด.ปจ.๒๕/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.