การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๒๗+๐๐๐ ทิศทางท่าเรือ-ดาวคะนอง

ประกาศวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.