การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำบนทางด่วนเฉลิมมหานคร (บริเวณ กม.๑๐+๐๐๐ และบริเวณ กม.๔+๓๖๙ ถึง กม.๑+๕๐๐ ทิศทางท่าเรือ ดินแดง

ประกาศวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

Comments are closed.