การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรหน้า-หลังด่านบางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.