การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบริเวณทางขึ้น-ลง (ช่วง กม.๓๐+๖๐๐ ถึง กม. ๓๑+๔๐๐ บนทางด่วนเฉลิมมหานคร ทั้ง ๒ ทิศทาง)

ประกาศวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.