การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร (Site ๓ และทางขึ้น-ลง เพชรบุรีคลองตัน) และทางพิเศษฉลองรัช บริเวณ กม.๒๒+๑๐๐ ทิศทาง จตุโชติ-รามอินทรา

ประกาศวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Comments are closed.