การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร (Site ๓ ทางขึ้นลงเพชรบุรีคลองตัน) และทางพิเศษฉลองรัช บริเวณ กม.๒๒+๑๐๐ ทิศทาง จตุโชติ-รามอินทรา

เลขที่ กจด.ป.๖ ประกาศวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.


Comments are closed.