การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร (Site ๓ และทางขึ้น-ลงเพชรบุรีคลองตัน) และทางพิเศษฉลองรัช บริเวณ กม.๒๒+๑๐๐ ทิศทางจตุโชติ-รามอินทรา

เลขที่ กจด.ปจ.๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

Comments are closed.