การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๐๓+๑๒๒.๔๕๐ ถึง กม.๐๓+๗๖๐.๐๐ ทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และท่าเรือ-ดินแดง

เลขที่ กจด.ปจ.๓๘/๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.