การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๐๓+๑๒๒.๔๕๐ ถึง กม.๐๓+๗๖๐.๐๐๐ ทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และท่าเรือ-ดินแดง

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.