การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน ทิศทางท่าเรือ-บางนา และทิศทางบางนา-ท่าเรือ

เลขที่ กจด.ปจ.๕๒/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.