การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางด่วนเฉลิมมหานคร ทิศทางท่าเรือ-ดาวคะสอง และทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ

เลขที่ กจด.ปจ.๕๓/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.