การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางด่วนเฉลิมมหานคร ช่วง กม.๒๐+๐๑๒.๑๐๐ ถึง กม.๒๐+๖๒๕.๕๐๐ ทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ และทิศทางท่าเรือ-ดาวคะนอง

ประกาศวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
Comments are closed.