การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๐๓+๑๒๒.๔๕๐ ถึง กม.๐๓+๗๖๐.๐๐๐ ทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และ ท่าเรือ-ดินแดง

ประกาศวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
Comments are closed.