การจ้างก่อสร้างงาานปรับปรุงพื้นทรุดด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาอุทิศ ทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๑๑๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.