การจ้างก่อสร้างติดตั้งโครงป้ายแนะนำจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.