การจ้างก่อสร้างติดตั้งกำแพงกันลมบริเวณ กม.๔๖+๐๐๐ ทิศทางบางนา-ชลบุรี ทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.๒๐/๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.