การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปจ.๕๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.