การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปจ.๗๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.