การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ก่อสร้างทดแทนถนนจตุโชติของโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มกราคม 2564 – 22 มกราคม 2564

Comments are closed.