การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรระดับดิน บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๒ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

Comments are closed.