การจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างเหล็กหลังคาคลุมตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี่ ๑ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพชรบุรี ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

Comments are closed.