การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำทางด่วนเฉลิมมหานคร ช่วง กม. ๒๑+๒๘๖ ถึง กม. ๒๐+๔๗๕ และช่อง กม.๒๑+๘๑๖ ถึง ๒๑+๖๒๙ ทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ บริเวณช่วง กม. ๒๑+๒๘๖ ถึง ๒๑+๖๒๙ และช่วง กม. ๒๒+๔๕๐ ทิศทางท่าเรือ-ดาวคะนอง

ประกาศวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

Comments are closed.