การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บริเวณด่านบางเมืองทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Comments are closed.