การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษฉลองรัชและด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางจาก

เลขที่ กจด.ปจ.๙/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Comments are closed.