การจ้างก่อสร้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปจ.๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Comments are closed.