การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารด่าน ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๕ ด่าน จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.