การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารด่าน ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๕ ด่าน จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปจ.๗๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕


 

Comments are closed.