การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วง ท่าเรือ – ดาวคะนอง

เลขที่สอบราคา : กจด.ปจ.๓๐/๒๕๖๔   วันที่ประกาศ : วันศุกร์, 23 เมษายน 2564

 

Comments are closed.