การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ครั้งที่ ๒)

ประกาศวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Comments are closed.