การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบนสะพานพระราม ๙ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ

ประกาศวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.