การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจาจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ช่วง กม.๐+๕๐๐ ถึง กม.๑๙+๘๐๐ และช่วง กม.๒๐+๘๒๕ ถึง กม.๒๒+๔๕๐)

ประกาศวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.