การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจาจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ช่วง กม.๐+๕๐๐ ถึง กม.๑๙+๘๐๐ และช่วง กม.๒๐+๘๒๕ ถึง กม.๒๒+๔๕๐)

ประกาศวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
Comments are closed.