การจ้างก่อสร้างศูนย์เอกสารแห่งใหม่และปรับปรุงศูนย์เอกสารเดิม (ศูนย์ควบคุมพิเศษฉลองรัช (CCB๓))

เลขที่ กจด.ปจ.๔๑/๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.